Bariérová antikoncepcia pre ženy


Účinná, Bezpečná, Bez hormónov


Čo je FemCap?

FemCap - cervikálny pesar je navrhnutý tak, aby zodpovedal anatómii vagíny. Pokrýva krčok maternice, do žliabku zachytáva spermie a zabraňuje im vstupu do maternice.

Ako to funguje? Žena si môže zaviesť FemCap na krčok maternice v niekoľkohodinovom predstihu pred plánovaným pohlavným stykom. (napr. ráno pred očakávanou večernu schôdzkou). Musí však byť nasadený najmenej 15 minut pred stykom, pretože sexuálne vzrušenie spôsobí zväčšenie veľkosti pošvy a potom nemožno pesar správne umiestniť. FemCap umožňuje opakovaný styk bez toho, aby bolo nutné ho vyberať a znovu zavádzať. FemCap je možné ponechať zavedený najdlhšie 48 hodin, pri čom je nutné dodržať 6 hodinový interval medzi posledným stykom a vybratím pesaru, aby bolo zaručené, že všetky živé spermie uhynú. V kyslom prostredí pošvy vydržia spermie pohyblivé a oplodnenia schopné cca 3 hodiny. Inak je tomu v maternici, kde vydržia oplodnenia schopné 5 až 7 dní. Správne zavedený pesar nie je v tele ženy cítiť ani neruší intímny kontakt partnerov.

FemCap je nasadený na čípok voľne, nijako ho neutiskuje a nepoškodzuje.  Vo vagíne je upevnený súčinnosťou 3 faktorov:

 • 1. nasadením na čapík
 • 2. ľahkým rozoprením krempou do pošvových klenieb a priľnutím k pošvovým stenám
 • 3. miernym podtlakom vzniknutým v dôsledku priľnutia krempou a umiestnením kupoly na čapík

Žliabok medzi kupolou a krempou slúži na zachytávanie spermií. Kopula pokrýva krčok maternice a zabraňuje spermiám vstupu do maternice. Vyťahovacie pútko slúži k jednoduchému vyberanie FemCapu z pošvy.

Výhody a nevýhody FemCapu:

Výhody 

 • Opakovateľne použiteľný.
 • Môže byť zavedený až na dobu 48 hodín.
 • Ekonomicky výhodný.
 • Žiadne nežiaduce účinky.
 • Vyrobený z lekárskeho silikónu - nealergického materiálu.
 • Tri veľkosti - žena si sama určí vhodnú veľkosť. Nie je potrebné gynekologické vyšetrenie a predpis

Výhody v porovnaní s hormonálnou antikoncepciou

Na rozdiel od hormonálnej antikoncepcie nemá Femcap žiadne vedľajšie účinky na zdravie ženy.

 • Nenarušuje prirodzený menštruačný cyklus.
 • Nemá vplyv na plodnosť.
 • Nemá negatívne účinky na dojčenie.
 • Nespôsobuje nechutenstvo na sex, ako hormonálna antikoncepcia.
 • Neovplyvňuje psychiku a nespôsobuje kolísavosť nálad s bolesťami hlavy.
 • Nezvyšuje riziko vzniku mozgovej mŕtvice.
 • Nevedie k vzniku žilovej trombózy.
 • Nezaťažuje, pečeň ani obličky.
 • Nespôsobuje zvýšenie telesnej hmotnosti.

Nevýhody 

 • Vyžaduje plánovanie sexuálneho styku.
 • Bez použitia spermicídov je menej účinný ako hormonálna antikoncepcia (účinnosť samotného femcapu je 96%).
 • Nedá sa použiť v čase menštruácie.