Bariérová antikoncepcia pre ženy


Účinná, Bezpečná, Bez hormónov


Ako sa používa FemCap?

Vynímanie

K vybranie FemCapu musí dôjsť najskór 6 hodín po styku, kedy je isté, že všetky spermie uhynuli. Pre vybratie odporúčame polohu v drepe, kedy sa FemCap dostane bližšie pošvovému vchodu a jeho vybratie je ľahšie. FemCap sa vyberá za pútko na vŕšku pesaru.

Vložte ukazovák do pošvy a zatlačte na kupolovitú časť pesaru. Takto sa zväčší priestor pre zaháknutie prsta za pútko.

Pomaly a opatrne vyberte FemCap z pošvy. Ak by pesar nešiel vybrať za pútko, odporúčame prstom odklopiť jeho okraj od pošvovej steny. Podtlak tak bude zmenšený a jeho vybratie bude jednoduchšie. Až získate prax, bude pre vás nasadenie a vybratie FemCapu len otázkou pár sekúnd.

Údržba

Po vybratí FemCap dôkladne umyte vlažnou vodou a antibakteriálnym mydlom. Osušte a uložte do krabičky.

Záverečné odporúčania

  • pred prvým použitím môžete FemCap krátko vyvariť
  • pri zavádzaní a vyberaní FemCapu vždy dbajte o dôkladnú hygienu
  • vyberte FemCap najneskôr do 48 hodín po zavedení
  • so zavedeným FemCapem sa nekúpte
  • nepoužívajte FemCap pri menštruácii a vaginálnej infekcii
  • nepoužívajte FemCap skôr ako 10 týždňov po pôrode alebo 6 týždňov po potrate
  • odporúčaná doba použiteľnosti je 1 rok, potom vymeňte antikoncepčný FemCap za nový
  • používajte FemCap dôsledne pri každom pohlavnom styku